Chris Vassiliou v Raymond J Ilett

Round 2 Board 15

Chris Vassiliou (1894)
Raymond J Ilett (1857)

Result: ½ - ½
Metadata » Click to open.